Current page: aland.ax > Ahvenamaale kolimine > Haridus

Haridus

This section is available in multiple languages:
Click here to go to the sub menu

Alg- ja põhiharidus on Ahvenamaal kohustuslik ning täiesti tasuta. Lapsed lähevad kooli samal aastal, mil nad saavad 7-aastaseks.

Alg- ja põhiharidus

Algkool: 1.–6. klass (vanus 7–12). Põhihariduse ülemine aste: 7.–9. klass (vanus 13–15). Koolis käimiseks peab laps olema registreeritud kohalikus registriametis (magistraten). FPA riiklik tervisekindlustuskaart ei ole kohustuslik. Põhihariduse tagamise eest vastutavad omavalitsused. Täpsema teabe saamiseks pöörduge oma kohaliku omavalitsuse poole.

Keskharidus (üldkesk- ja kutseharidus)

Pärast põhihariduse saamist läheb enamik õpilasi edasi üldkesk- või kutseharidust omandama. Keskharidust pakub Ahvenamaa gümnaasium.

Ahvenamaa Rakendusteaduste Ülikool

Kui teil on keskharidus juba käes, siis pakub Ahvenamaa Rakendusteaduste Ülikool mitmeid õppekavasid ja kursuseid.

Muud kursused ja õhtuõpe

Ahvenamaal on palju võimalusi erinevate teoreetiliste ja praktiliste alade õppimiseks kursuste, õhtuõppe või õpiringides osalemise vormis. Peamised koolitusasutused on Medis (Medborgarinstitutet Mariehamnis), Ålands Bildningsförbund ja ABF Åland. Ålands Folkhögskola pakub noortele ja täiskasvanutele võimalust õppida selliseid valdkondi nagu käsitöö, muusika, sport ja meedia.

Vt ka

The page was last updated on 19.07.2013 at 02:14 p.l.