Current page: aland.ax > Ahvenamaale kolimine > Õigused ja kohustused

Õigused ja kohustused

This section is available in multiple languages:
Click here to go to the sub menu

Väliskodanikele kehtib Soomes välismaalaste seadus (utlänningslagen).

Integratsiooni edendamiseks hakkavad kõigile Ahvenamaale kolinud kehtiva elamisõiguse või elamisloaga väliskodanikele kehtima Ahvenamaa seadused. Saadaval rootsikeelsena: landskapslagen om främjande av integration.

The page was last updated on 28.06.2013 at 07:24 p.l.