Current page: aland.ax > Ahvenamaale kolimine > Põhifaktid Ahvenamaa kohta

Põhifaktid Ahvenamaa kohta

This section is available in multiple languages:
Click here to go to the sub menu

Ahvenamaa on rootsi keelt kõnelev ja Soome riigi alla kuuluv demilitariseeritud maakond, millel on õigus rahvusvaheliselt tagatud omavalitsusele. Ahvenamaa parlament saab võtta vastu oma siseasju puudutavaid seadusi. Ahvenamaa valitsuse määravad ametisse parlament ja autonoomiahalduse juhid. Parlamendi valimised toimuvad iga nelja aasta järel. Kohaliku parlamendi valimistel hääletamiseks ja kandideerimiseks tuleb esmalt saada maaomandiõigus. See ei ole vajalik aga kohaliku omavalitsuse valimistel, mis toimuvad samuti iga nelja aasta tagant.

Ahvenamaal viibite alati vee lähedal ja looduse keskel, mistõttu meeldib kohalikele palju aega õues veeta. Igaühel on võimalus looduses vabalt ringi käia ja seda tänu n-ö allemansrätt’ile ehk avalikule õigusele eramaal viibida. Kuid enne seiklema asumist tuleb teil end siiski mõningate eeskirjadega kurssi viia. Jahipidamiseks ja kalastamiseks on vaja luba/litsentsi.

Ahvenamaa saarestikul on rohkelt tegevust ning kohalikud osalevad paljudes seltsides ja ühingutes, eri kultuuritegevustes ning kasutavad mitmeid sportimisvõimalusi. Põlluharimine, kalastamine, meretransport ja turism on olnud Ahvenamaal pikka aega peamisteks elatus- ja sissetulekuallikateks. Nendel saartel on palju väikeettevõtlusega tegelevaid eraettevõtjaid ja vabakutselisi inimesi. Täpsema teabe vaatamiseks klõpsake siin.

The page was last updated on 28.06.2013 at 07:22 p.l.