Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Ålands lagting

Ålands lagting

Klicka här för att gå till undermenyn

Självstyrelsen ger ålänningarna rätt att stifta lagar om sina inre angelägenheter och att utöva budgetmakt. Ålands lagstiftande församling eller ”riksdag” benämns lagting. Lagtinget tillsätter landskapsregeringen, Ålands regering.

Ålands självstyrelse regleras i självstyrelselagen för Åland. Den kan ändras av Finlands riksdag i grundlagsenlig ordning och endast med Ålands lagtings samtycke. Ändringar i maktfördelningen mellan Åland och landet i övrigt kräver alltså att båda parter är överens. Nu gällande självstyrelselag, som är den tredje i ordningen, trädde i kraft den 1 januari 1993.

Du kan läsa mer om lagtinget och lagstiftning endera genom att klicka på någon av rubrikerna i menyn eller gå till lagtingets webbplats.

Lagtingsbyggnaden
Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:57