Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Ålands lagting > Den ekonomiska självstyrelsen

Den ekonomiska självstyrelsen

Klicka här för att gå till undermenyn

Lagtingets huvuduppgift vid sidan av lagstiftningen är att besluta om landskapsbudgeten. Inkomsterna i budgeten består av landskapets egna inkomster och av en klumpsumma som är en form av återbetalning av en del av de skatter som ålänningarna betalar till staten.

Precis som i landet i övrigt uppbär nämligen staten skatter, tullar och avgifter också på Åland. I gengäld ställs ett anslag i statsbudgeten till lagtingets förfogande. Anslaget utgör 0,45 % av inkomsterna i statsbokslutet, med undantag för statens lån. Med denna ”klumpsumma” skall Åland sköta sådana angelägenheter som annars skulle handhas av statliga myndigheter. Den uppgick år 2011 till ca 195 miljoner euro.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:58