Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Ålands lagting > Hur väljs lagtinget?

Hur väljs lagtinget?

Klicka här för att gå till undermenyn

Lagtinget, som består av 30 medlemmar, väljs vart fjärde år genom hemliga och proportionella val. Rösträttsåldern är 18 år. Åländsk hembygdsrätt utgör en förutsättning för rösträtt och valbarhet.

De politiska grupperna på Åland är fristående i förhållande till utomåländska partier, men kan ideologiskt jämföras med motsvarande grupper i omvärlden.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:57