Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Ålands lagting > Inom vilka områden får lagtinget stifta lagar?

Inom vilka områden får lagtinget stifta lagar?

Klicka här för att gå till undermenyn

Självstyrelselagen räknar upp de områden där Ålands lagting har lagstiftningsrätt. De viktigaste sektorerna är:

  • undervisning, kultur och fornminnesvård
  • hälso- och sjukvård, miljö
  • näringslivets främjande
  • intern trafik
  • kommunalförvaltning
  • polis,
  • post, radio och TV

Åland fungerar i det närmaste som en självständig stat med egen lagstiftning och förvaltning på de här områdena.

Landskapet bedriver färjetrafik i skärgården. Intern trafik är ett av de områden där Åland har egen lagstiftning och förvaltning.
Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:57