Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Ålands lagting > Vilka områden tillhör riksmyndigheterna?

Vilka områden tillhör riksmyndigheterna?

Klicka här för att gå till undermenyn

På de områden där lagtinget inte har lagstiftningsbehörighet gäller de finländska lagarna på samma sätt som i landet i övrigt.
Exempel på sådana områden är:

  • utrikesförvaltningen
  • större delen av civil- och straffrätten
  • domstolarna
  • tullväsendet
  • statsbeskattningen

För att Ålands intressen skall kunna tillvaratas också på de här områdena har Åland en representant i Finlands riksdag. Ålands riksdagsledamot väljs på samma sätt som övriga riksdagsledamöter i Finland.

Finlands regering företräds i landskapet av landshövdingen som utses av republikens president efter överenskommelse med lagtingets talman. Särskilda uppgifter för landshövdingen är att vara ordförande för Ålandsdelegationen samt att på uppdrag av presidenten öppna och avsluta lagtinget.

Statens ämbetsverk på Åland finns i Statens ämbetshus i centrala Mariehamn.
Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:57