Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Ålands landskapsregering

Ålands landskapsregering

Klicka här för att gå till undermenyn

Regeringen

Landskapsregeringen kan ha högst åtta medlemmar och dess ordförande är lantrådet.

Landskapsregeringen utses av lagtinget enligt parlamentariska principer efter förhandlingar mellan de politiska grupperna. Målet för förhandlingarna är att landskapsregeringen skall stöda sig på en så bred majoritet som möjligt, men också minoritetsregeringar tillåts.

Förvaltningen

Till sin hjälp har landskapsregeringen en allmän förvaltning som består framför allt av det centrala ämbetsverket med sex avdelningar.

Den allmänna förvaltningen vid Ålands landskapsregering handhar förvaltningen på alla de områden som enligt självstyrelselagen skall skötas av landskapet i stället för av staten. Således sköter landskapsregeringen och den allmänna förvaltningen uppgifter som i övriga Finland handhas av statsrådet, de olika ministerierna och olika centrala ämbetsverk.

Läs mer

Läs mer om landskapsregeringen på www.regeringen.ax

Läs mer om de åländska ministrarna

Ålands landskapsregerings huvudentré.
Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:58