Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Finland och Åland

Finland och Åland

Klicka här för att gå till undermenyn

Enligt självstyrelselagen har landskapsförvaltningen hand om många av de uppgifter som i övriga Finland sköts av staten. Statliga myndigheter ansvarar dock för bland annat rättsväsendet, skatteuppbörden, tullen, sjöbevakningen och lantmäteriet.

Statens ämbetsverk på Åland är den allmänna statliga myndigheten på Åland. Finlands regering företräds i landskapet av landshövdingen som utses av republikens president efter överenskommelse med lagtingets talman. Ålands landshövding är ordförande för Ålandsdelegationen och på uppdrag av presidenten öppnar och avslutar han lagtinget.

Statens ämbetsverk på Åland.

sidan om Ålands lagting finns information om lagstiftningsbehörigheten, dvs. på vilka områden Ålands lagting får stifta lagar och vilka områden som är riksmyndigheternas behörighet.

Statens ämbetsverk på Åland finns i Statens ämbetshus i centrala Mariehamn.
Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:58