Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Kommunerna

Kommunerna

Klicka här för att gå till undermenyn

Åland är indelat i 16 kommuner. Eftersom kommunalförvaltningen ligger inom landskapets behörighet finns bestämmelserna om den kommunala självstyrelsen i landskapslag.

Kommunens beslutanderätt utövas av kommunfullmäktige som utses för fyra år genom allmänna val. För att rösta och kandidera i kommunalval krävs att man har åländsk hembygdsrätt eller att man under ett år varit bosatt i landskapet.

Ålands största kommun är dess enda stad Mariehamn och där är drygt 40 % av landskapets befolkning bosatt. Mariehamn grundades år 1861 och är centrum för såväl politik som näringsliv på Åland. Av landskommunerna är Jomala, Mariehamns grannkommun, den största. Den minsta kommunen på Åland – och faktiskt i hela Finland – är skärgårdskommunen Sottunga.

Länkar till kommunernas webbplatser

Torggatan Torggatan i centrala Mariehamn.
Sidan uppdaterades senast 10.01.2018 kl 16:01