Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Media och kommunikationer

Media och kommunikationer

Klicka här för att gå till undermenyn

Massmedia

Åland är ett mediatätt samhälle med ett sextiotal journalister. Det finns två lokaltidningar, Tidningen Åland som grundades år 1891 och Nya Åland som grundades år 1981. Ålandstidningen utkommer sex dagar per vecka. Nya Åland utkommer fem dagar per vecka.

Det landskapsägda Ålands Radio och TV Ab producerar Ålands Radio samt distribuerar svenska och finska public service radio- och TV-kanaler. Det finns även flera kommersiella radio- och TV-kanaler på Åland.

De flesta av hushållen på Åland har tillgång till satellitkanaler via kabel. Lyssnarundersökningar visar dock att majoriteten av ålänningarna lyssnar på ålandsproducerad radio samt tittar på de svenska TV-kanalerna.

Kommunikationer och IT

Genom det geografiska läget är ålänningarna och det åländska näringslivet starkt beroende av goda kommunikationer. Under vinterhalvåret finns ca 20 färjavgångar per dygn och under sommarsäsongen nästan det dubbla antalet till Sverige och övriga Finland. Sedan våren 2004 finns också färjförbindelse med Estland. Även om färjtrafiken är dominerande trafikeras Mariehamn också av flyg från både Sverige och övriga Finland. Internt på Åland trafikeras skärgårdskommunerna av de landskapsägda färjorna flera gånger per dag.

Åland har alltid legat långt fram inom informationsteknologin och ett bredbandsnät som är tillgängligt för så gott som alla ålänningar har byggts ut. Mobiltelefonnätet täcker både fasta Åland och skärgårdskommunerna.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:58