Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Natur, kultur utbildning och idrott > Utbildning

Utbildning

Klicka här för att gå till undermenyn

Åland har lagstiftningsbehörighet på utbildningsområdet. Undervisningsspråket i samtliga skolor på Åland är svenska. Den nioåriga grundskolan ger en allmän grundutbildning. Engelska språket är ett obligatoriskt undervisningsämne i grundskolan medan finska, franska och tyska är valbara läroämnen.

I varje kommun erbjuds grundskoleundervisning. Skolorna omfattar vanligen årskurserna 1-6 eller 7-9. I Mariehamn och i skärgården omfattar skolorna årskurserna 1-9.

I landskapet ges en treårig gymnasieutbildning. Gymnasieutbildningen erbjuds i form av allmänbildande utbildning eller som grundläggande yrkesutbildning inom områdena ekonomi, hotell och restaurang, teknik, sjöfart och vård. Studierna ger behörighet för universitets- och högskolestudier.

På Åland ges också utbildning på högskolenivå. Högskolan på Åland erbjuder utbildning som resulterar i yrkeshögskoleexamina inom områdena elektroteknik, företagsekonomi, hospitality management, informationsteknik, maskinteknik, sjöfart och vård.

Läs mer på

Ålands lyceum
Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:58