Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Självstyrelsen > Ålandsexemplet

Ålandsexemplet

Klicka här för att gå till undermenyn

Politiker, forskare och journalister världen över studerar ofta Åland som ett exempel på en lyckad minoritetslösning. Maktfördelningen mellan Åland och riket och kravet på ömsesidighet för att ändra maktfördelningen, hembygdsrätten och jordförvärvsreglerna hör till det som väcker intresse liksom möjligheterna till inflytande över internationella avtal. Åland anses unikt för att självstyrelsen har bestått under en lång tid, att lösningen tillkommit utan väpnad konflikt och att Åland är både självstyrt och demilitariserat.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:57