Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Självstyrelsen > Demilitariseringen

Demilitariseringen

Klicka här för att gå till undermenyn

Åland är demilitariserat, vilket innebär att militär inte får uppehålla sig här och att Åland inte får befästas. Åland är även neutraliserat och skall därmed hållas utanför krigshändelser. När Åland år 1809 införlivades med det ryska kejsardömet påbörjades byggandet av en stor fästning i Bomarsund på fasta Ålands östra sida. Under Krimkriget angreps och intogs fästningen av trupper från Frankrike och England. Vid den efterföljande freden i Paris 1856 demilitariserades Åland genom en ensidig förpliktelse från rysk sida.

När Nationernas förbund år 1921 fattade beslut om Ålands statstillhörighet bestämdes också att en internationell konvention skulle upprättas. Genom konventionen bekräftades demilitariseringen från år 1856 och samtidigt neutraliserades Åland.

Konventionen undertecknades av tio stater. Ryssland är inte part i 1921 års konvention, men i Moskvafördraget om Ålandsöarna 1940 och fredsfördraget i Paris 1947 finns bestämmelser om Ålands demilitarisering, däremot nämns inte neutraliseringen.

Du kan också läsa om demilitariseringen på Ålands lagtings webbplats.

En målning som visar slaget vid Bomarsund, då den ryska fästningen angreps och intogs av trupper från Frankrike och England
Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:57