Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Självstyrelsen > Hembygdsrätten

Hembygdsrätten

Klicka här för att gå till undermenyn

Åländsk hembygdsrätt utgör en förutsättning för:

  • rösträtt och valbarhet i lagtingsval
  • rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet
  • rätt att i landskapet bedriva näring.

Reglerna om att äga och besitta fast egendom har tillkommit i syfte att bevara jorden i den åländska befolkningens ägo. Hembygdsrätten utgör alltså inget hinder för inflyttning till landskapet. Även personer utan hembygdsrätt kan köpa lägenhet eller bygga bostad på planerad mark. Landskapsregeringen kan bevilja undantag från kravet på hembygdsrätt för att äga fast egendom och idka näring.

Hembygdsrätten erhålls vid födseln om någondera föräldern har hembygdsrätt. Inflyttade som har bott på Åland i fem år och som har tillfredsställande kunskaper i svenska får på ansökan åländsk hembygdsrätt. Endast finska medborgare kan förvärva hembygdsrätt.

Den som varit bosatt utanför Åland längre tid än fem år förlorar hembygdsrätten. Den som har hembygdsrätt och flyttat till Åland före 12 års ålder är befriad från värnplikt.

landskapsregeringens webbplats hittar du mer information om hembygdsrätten. Där får du också information om hur du ansöker om åländsk hembygdsrätt.

För att äga och besitta fast egendom i landskapet är hembygdsrätt en förutsättning. Hembygdsrätten är däremot inget hinder för att flytta in och bosätta sig på Åland.
Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:57