Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Självstyrelsen > Språkbestämmelserna

Språkbestämmelserna

Klicka här för att gå till undermenyn

Enligt självstyrelselagen är landskapet Åland enspråkigt svenskt. Det betyder bland annat att ämbetsspråket är svenska i landskapets, kommunernas och statens förvaltning på Åland. Skrivelser och andra handlingar som statliga myndigheter sänder till Åland skall likaså vara på svenska.

Undervisningsspråket i de skolor som finansieras med samhällsmedel är svenska.

Skola
Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:57