Aktuell sida: aland.ax > Fakta om Åland > Statistik och fakta

Statistik och fakta

Klicka här för att gå till undermenyn

Åland är ett självstyrt, demilitariserat och enspråkigt svenskt landskap i Finland.
Landskapet består av fler än 6.700 öar och skär av vilka 6.400 är större än 3.000 m2. Den största ön är fasta Åland vars areal utgör ungefär 70 procent av den totala landarealen och där bor 90 procent av befolkningen. Fasta Ålands längsta avstånd från norr till söder är 50 km och från öster till väster 45 km. Trots den begränsade arealen ryms det ändå 912 km allmän väg på Åland.

Åland har idag det största invånarantalet någonsin. Totalt bor 28.502 personer på Åland. Av dem bor 11.346 i Mariehamn, 14.996 på landsbygden och 2.160 i skärgården. (31.12.2012)

Mera statistik finns på ÅSUBS webbplats.

I broschyren (pdf) Åland i siffror hittar du de vanligaste statistiska uppgifterna.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:57