Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Arbete > Tidigare arbetserfarenhet och examina

Tidigare arbetserfarenhet och examina

This section is available in multiple languages:
Klicka här för att gå till undermenyn

När du söker jobb eller vill börja en utbildning är det viktigt att dina kunskaper och erfarenheter bedöms och värderas. Vuxenutbildningen vid Ålands gymnasium kan hjälpa dig med detta (validering). För mer information se Ålands gymnasiums hemsida, där finns också kontaktuppgifter.

Utländsk högskoleutbildning

Du som har avlagt en högskoleexamen utomlands behöver i allmänhet ett beslut om vilken behörighet den ger för ett arbete eller en studieplats på Åland.

Reglerade yrken

För vissa yrken eller arbetsuppgifter är det fastställt (reglerat) i lag vilka behörighetsvillkor som gäller. Då är det yrket ett så kallat reglerat yrke. Reglerade yrken är t.ex tjänster och uppgifter inom barnomsorgen, socialvården samt området för biblioteks- och undervisningsverksamhet. Rätten att arbeta i reglerade yrken inom EES och Schweiz regleras i olika EU-direktiv (lagar). Om du har avlagt en högskoleexamen utomlands och vill arbeta på Åland i ett yrke som är reglerat ska du kontakta Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen, allmänna byrån. Gäller det yrken inom sjuk- och häslovården ska du kontakta myndigheten Valvira i Finland.

Fortsatta studier

Om du har avlagt studier eller en högskoleexamen utomlands och vill fortsätta studera på Åland ska du vända dig till Högskolan på Åland för mer information.

Arbete inom den privata sektorn

Vid anställning av en person inom den privata sektorn är det vanligt att arbetsgivaren själv bedömer om en utländsk examen ger behövlig kvalifikation för tjänsten eller uppgiften i fråga.

Sidan uppdaterades senast 29.08.2017 kl 11:19