Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Arbete > Vad gäller på jobbet

Vad gäller på jobbet

This section is available in multiple languages:
Klicka här för att gå till undermenyn

Arbetarskydd

Arbetarskyddsingenjören på Åland utövar tillsyn på de åländska arbetsplatserna. Till arbetsuppgifterna hör spelreglerna på arbetsplatsen. Dit hör arbetsavtal, lönevillkor och arbetsvillkor som arbets- och vilotider, likabehandling i arbetslivet, minimilöner på arbetsplatsen. Även övervakningen av den utländska arbetskraftens villkor hör till arbetsuppgifterna. Arbetarskyddet övervakar också säkerheten på arbetsplatsen samt utreder arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

Önskar du rådgivning i dessa frågor går det bra att vända sig till arbetarskyddets byrå. Observera att det finns speciella besökstider. Rådgivning och tillsynsverksamhet är i huvudsak avgiftsfri.

Arbetarskyddsförvaltningen finns på Statens ämbetshus, Torggatan 16B i Mariehamn, tel. +358 29501 8000 (växel).

Fackföreningar

Det finns en rad fackföreningar representerade på Åland dit man kan vända sig med frågor om avtalsvillkor och medlemskap.

En förteckning över fackföreningar finns listad t.ex. på www.aland.com

Sidan uppdaterades senast 29.08.2017 kl 11:19