Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Barn och familj > Barnomsorg (1-6 år)

Barnomsorg (1-6 år)

This section is available in multiple languages:
Klicka här för att gå till undermenyn

På Åland har varje barn rätt till barnomsorg när föräldern/vårdnadshavaren arbetar, studerar eller är arbetssökande och inskriven hos FPA. För barnomsorgen tas en avgift som grundar sig på familjens storlek och inkomster. Skicka in en ansökan om plats senast fyra månader före barnet behöver platsen. Du kan lämna in ansökan under hela året, helst i god tid innan terminen börjar. Ansökningstiden är ungefär 2 veckor för de som har arbete och 4 månader för de som är arbetssökande. Kontakta din hemkommun för mer information.

Familjedaghem

För yngre barn. En familjedagvårdare tar i eget hem hand om fyra barn i olika åldrar.

Gruppfamiljedaghem

Två familjedagvårdare sköter tillsammans om max 8 barn.

Daghem

För barn 1-7 år. Det finns daghem i varje kommun.

Sidan uppdaterades senast 29.08.2017 kl 11:19