Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Barn och familj > Hemma med barn

Hemma med barn

This section is available in multiple languages:
Klicka här för att gå till undermenyn

Om du inte arbetar eller studerar och är hemma med barn finns aktiviteter du kan delta i där barnet kan leka med andra barn och du kan träffa andra vuxna.

Lekparker

I flera kommuner finns lekparker där barnet (2-5 år) kan vara max 3 timmar om dagen. Lekparkerna är utomhus. Kontakta Folkhälsan för mer information.

Öppna förskolan

I Mariehamn finns en öppen förskola (föräldern är med barnet i verksamheten). Kontakta Rädda Barnen på Åland r.f. för mer information. Folkhälsan på Åland har mycket verksamhet inriktad på barn och familj. Besök deras hemsida för mer information. Kontakta också ditt bibliotek eller församling för att se vilken verksamhet de ordnar.

Sidan uppdaterades senast 29.08.2017 kl 11:19