Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Barn och familj > Stöd och rådgivning

Stöd och rådgivning

This section is available in multiple languages:
Klicka här för att gå till undermenyn

Stöd till familjer och barn

Folkhälsan på Åland bedriver rådgivning:
Familjerådgivning dit man kan vända sig med frågor kring barnuppfostran, par- och familjerelationer.
Ekonomi och skuldrådgivning

Adress: Styrmansgatan 10 i Mariehamn (ingång från gården).

Rädda Barnen på Åland r.f. arbetar för barns rättigheter på Åland och internationellt.

Barnombudsmannen

På Åland finns en barnombudsman som man kan kontakta för att få vägledning om hur man bör agera och vart man bör vända sig i olika sammanhang då oro finns för att något barn far illa i vårt samhälle eller om man t.ex. vill söka ändring av beslut som rör ett enskilt barn. Läs mer på www.doaland.ax

Våld i nära relation

Om du är kvinna och lever i en relation med hot, våld eller sexuella övergrepp så finns en stödtelefon dit du kan ringa för att få hjälp. De som svarar har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym.
Kvinnofridslinjen tel +358 18 25500

Tallbacken

Tallbacken är både ett barn- och ungdomshem och ett mödra- och skyddshem. Här erbjuds boende för barn och unga som av olika anledningar inte kan bo hemma, för mammor som behöver hjälp i föräldrarollen och för dem som är utsatta för hot eller misshandel.
Tel +358 18 531305
För mer information läs här.

Sidan uppdaterades senast 29.08.2017 kl 11:19