Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Registrering > Nordisk medborgare

Nordisk medborgare

This section is available in multiple languages:
Klicka här för att gå till undermenyn

Är du medborgare i ett av de nordiska länderna (Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island) kan du fritt uppehålla dig i och arbeta i Finland. Men du ska registrera dig vid magistraten om vistelsen varar längre än sex månader.

Mer detaljerad information om vad som gäller vid flytt till Åland kan du få via Hallå Nordens informationstjänst. Där finns information på svenska och finska.

Sidan uppdaterades senast 29.08.2017 kl 11:19