Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Så fungerar Åland

Så fungerar Åland

This section is available in multiple languages:
Klicka här för att gå till undermenyn

Åland är ett självstyrt, demilitariserat och enspråkigt svenskt landskap som är en del av Finland. Ålands lagting stiftar lagar inom de områden där landskapet har behörighet och Ålands landskapsregering är förvaltningen som verkställer och administrerar självstyrelsen. Val till lagtinget hålls vart fjärde år. För att få rösta i lagtingsval krävs att man har hembygdsrätt. Det krävs inte för att kunna delta i kommunala val som hålls vart fjärde år.

På Åland är det alltid nära till natur och vattendrag, något som präglat området och befolkningen som gärna vistas ute i skog, mark och på sjön. På Åland råder allemansrätt vilket ger stora möjligheter att vistas i naturen, men ta reda på vilka regler som gäller innan du beger dig ut i naturen. Jakt och fiske är populärt, men kan kräva olika former av tillstånd.

Det finns också ett rikt förenings-, idrotts- och kulturliv på öarna. Länge har de huvudsakliga näringarna varit jordbruk, fiske, sjöfart och turism och det finns många entreprenörer och småföretagare på Åland. Mer information om näringslivet och att starta eget företag.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:58