Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Så fungerar Åland > Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

This section is available in multiple languages:
Klicka här för att gå till undermenyn

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska främja och trygga likabehandling av medborgarna i det åländska samhället i kontakterna med olika myndigheter inom den offentliga sektorn och utreder ärenden främst med anknytning till arbetslivet (offentliga arbetsgivare). Mer information hittar du på DOs hemsida. Besöksadress är Elverksgatan 10 i Mariehamn. Tel +358 18 25565

För diskriminering eller trakasserier på privata arbetsplatser, kontakta arbetarskyddet.

För andra frågor som rör diskriminering, kontakta minoritetsombudsmannen i Finland.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:58