Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Så fungerar Åland > Kommunerna

Kommunerna

This section is available in multiple languages:
Klicka här för att gå till undermenyn

Det finns 16 kommuner på Åland inklusive Mariehamn som är Ålands enda stad. Kommunerna bestämmer mycket själva och kan vara organiserade på olika sätt. Kommunen har enligt lag ansvar för bland annat: barnomsorg, grundskola, äldreomsorg, social service (så som barnskydd, handikappservice, missbrukarvård, utkomststöd), bibliotek och kultur. Den kommunala basservicen ska vara likvärdig, men behöver inte vara likadan i alla kommuner. Det är invånarna i kommunen som genom val bestämmer hur politiken ska se ut. Utöver inkomstskatt betalar man på Åland kommunalskatt. Storleken på kommunalskatten varierar från kommun till kommun.

Lista på kommunerna.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:58