Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Så fungerar Åland > Landskapet Åland

Landskapet Åland

This section is available in multiple languages:
Klicka här för att gå till undermenyn

Självstyrelsen innebär i praktiken att landskapet Åland har lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet vad gäller undervisning, kultur och fornminnesvård, hälso- och sjukvård, intern trafik, kommunalförvaltning, polisväsende, postväsende, radio och television. Även miljövård, sysselsättning och i huvudsak näringsverksamheten inklusive jordbruk och fiske hör till områden där Åland har egen lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet.

För mer information se även Fakta om Åland.

Ålands flagga
Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:58