Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Sjukvård – ny!

Sjukvård – ny!

Klicka här för att gå till undermenyn

www.ahs.ax

telefon +358 18 5355

Information om hälso- och sjukvård för dig som är nyinflyttad på Åland

Vilken vård har du rätt till på Åland?

Alla som har hemkommun på Åland får offentlig hälso- och sjukvård.

Information om de åländska kommunerna på en annan del av den här webbplatsen

I annat fall har du endast rätt till akut sjukvård. Akut sjukvård får du vid sjukhusets akutmottagning eller hälsocentralens öppna jour.

Akutsjukvård: Akuta sjukdomar eller skador som kräver omedelbar vårdinsats.

Hur fungerar vården på Åland?

Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, har hand om all offentlig hälso- och sjukvård på Åland. Det finns ett sjukhus på Åland – det är i Mariehamn.

ÅHS växel: 5355

Hälso- och sjukvården är uppdelad i:

 • primärvård
 • specialsjukvård

Primärvård

Primärvården tar hand om:

 • dina grundläggande sjukdomar
 • din grundläggande medicinering

Primärvården erbjuder även förebyggande hälsovård för att du ska kunna leva ett så bra och friskt liv som möjligt.

Primärvården är öppen för alla oberoende av sjukdom, åldersgrupp eller patientgrupp. Du behöver ingen remiss till primärvården.

Vänd dig till primärvården för

 • din fysiska och psykiska hälsa
 • dina grundläggande sjukdomar som inte kräver specialsjukvård
 • din grundläggande medicinering
 • graviditet
 • ditt barns hälsa
 • sexuell hälsa och prevention
 • hjälp med att gå ner i vikt
 • hjälp att sluta röka

Till primärvården hör:

 • hälsocentraler
 • hälso- och sjukvårdsmottagningar
 • hemsjukvård
 • preventivmedelsmottagningen
 • personal och företagshälsovård
 • barnrådgivning
 • mödrarådgivning
 • skol- och studerandehälsovård

Specialsjukvård

Specialsjukvården är anpassad vård för särskilda medicinska områden som till exempel kirurgi, gynekologi och öron-näsa-hals.

Specialsjukvården omfattar specialistmottagningar och vårdavdelningar.

Du behöver en remiss från en läkare på primärvården för att komma till en specialistläkare.

Tolkning

Du rätt till tolkning vid besök hos läkare eller sjukskötare på ÅHS. Vid behov får du telefontolk på ditt språk. Meddela inför besöket om du vill ha tolk.

Sidan uppdaterades senast 15.12.2017 kl 10:10