Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Sjukvård – ny! > Barns hälsa

Barns hälsa

Klicka här för att gå till undermenyn

Barnrådgivningen erbjuder kostnadsfri uppföljning av ditt barns hälsa för att säkerställa en normal tillväxt, trygg uppväxt och för att identifiera sjukdom eller risk till sjukdom hos ditt barn så tidigt som möjligt.

Barnrådgivning

Barnrådgivningen följer upp alla barn från 0–6 år.

Du ska själv kontakta barnrådgivningen om du önskar komma på besök.

Kontaktuppgifter till barnrådgivningen i din kommun finns på ÅHS webbplats www.ahs.ax

Barnrådgivningens hälsovårdare och läkare

  • utför hälsogranskningar för att följa ditt barns tillväxt och utveckling
  • stöder dig i frågor som rör ditt barns hälsa
  • vaccinerar ditt barn gratis enligt det nationella vaccinationsprogrammet
  • stöder föräldrarna och kan ge råd i saker som rör föräldraskapet.

Ditt barn hör till barnrådgivningen i den kommun där barnets hemadress är.

Barnpsykolog

Psykologen vid barnrådgivningen tar emot barn under skolåldern 0–6 år och deras familjer då barnet har svårigheter hemma, i dagvården eller i kontakten med andra barn. Psykologen utreder barnets utveckling när barnets beteende och/eller utveckling vållar oro i jämförelse med jämnåriga.

Till psykologen kommer man i första hand efter hälsokontroll eller tidsbokning via den egna barnrådgivningens hälsovårdare.

Psykologen jobbar för barnrådgivningarna i landskapet. Mottagningen är på Mariehamns barnrådgivning.

Skolhälsovård

När ditt barn börjar skolan fortsätter skolhälsovården att följa med ditt barns hälsa.

Varje skola på Åland har en egen skolhälsovårdare som årligen utför hälsogranskningar på varje elev. Du kan kontakta ditt barns skolhälsovårdare i frågor som rör barnets hälsa.

Studerande på Åland

Du har rätt till uppföljning av din hälsa på Studerandehälsan som studerande vid Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, Högskolan på Åland eller Ålands folkhögskola.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:58