Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Sjukvård – ny! > Företagshälsovård

Företagshälsovård

Klicka här för att gå till undermenyn

Du har som arbetstagare rätt till lagstadgad företagshälsovård som din arbetsgivare ordnar. Företagshälsovårdens uppgift är att förebygga sjukdomar och olycksfall som hänför sig till ditt arbete samt tidigt upptäcka risker för arbetsoförmåga.

Fråga din arbetsgivare om vem som sköter din företagshälsovård.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:58