Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Sjukvård – ny! > Gravid

Gravid

Klicka här för att gå till undermenyn

Om du tror att du är gravid kan du göra ett graviditetstest. Graviditetstest kan du köpa på apotek eller vanliga matvarubutiker. Du kan även göra ett graviditetstest på din hälsocentral, hos din skolhälsovårdare eller på en hälso- och sjukvårdsmottagning i din kommun.

Mödrarådgivning

Ring mödrarådgivningen i din hemkommun om du är gravid. Ring gärna direkt då du vet att du är gravid. Bor du på norra Åland ringer du rådgivningen i Godby. Bor du på södra Åland eller i Mariehamn ringer du rådgivningen i Mariehamn.

Mödrarådgivningen är obligatorisk för att den blivande mamman ska få barnbidrag och moderskapsstöd utbetalat från FPA.

Mödrarådgivningen erbjuder gratis uppföljning av din graviditet så att du kan vara trygg i att du och barnet mår bra.

Också den andra partnern är välkommen till rådgivningen.

Vid behov ordnas telefontolk inför rådgivningsbesöket.

På mödrarådgivningen får du stöd i frågor om

  • graviditet
  • förlossning
  • tiden efter förlossning
  • amning
  • det kommande föräldraskapet

BB ordnar förlossningsförberedelse för blivande föräldrar.

På rådgivningen jobbar barnmorskor, hälsovårdare och läkare.

Kontaktuppgifter till barnrådgivningen i din kommun finns på ÅHS webbplats www.ahs.ax

Abort

Är du gravid men önskar avbryta graviditeten kan du kontakta

  • hälsocentralen
  • preventivmedelsmottagningen
  • skolhälsovårdaren eller
  • gynekologiska polikliniken.

Önskar du göra en abort måste du alltid träffa en läkare en eller flera gånger.

En abort kan utföras medicinskt eller kirurgisk beroende på hur långt framskriden graviditeten är.

En abort ska man göra senast 12 veckor efter att man blivit gravid.

Om du önskar kan du få stödsamtal i samband med aborten.

Förlossning

Förlossning sker på sjukhusets BB-avdelning. Avdelningen är öppen dygnet runt.

Via mödrarådgivningen får du bekanta dig med BB och förlossningssalen innan det är dags att föda. Du får även information om när du ska åka in till BB.

Det är tillåtet för pappan, partnern eller en stödperson att vara med under förlossningen.

Om själva förlossningen känns ångestfylld och skrämmande kan du få hjälp med att hantera förlossningsrädsla via mödrarådgivningen.

Hemförlossning rekommenderas inte.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 16:07