Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Sjukvård – ny! > Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Klicka här för att gå till undermenyn

På Åland kan vi erbjuda stöd och vård om du av någon anledning mår dåligt.

Det lönar sig att söka hjälp, om du har något av följande symptom:

  • sömnlöshet
  • ingen aptit
  • vardagen känns tung
  • du orkar inte arbeta eller träffa människor
  • fysiska symptom, utan att medicinska orsaker hittas för dessa
  • ökad alkohol- eller droganvändning

Kontakta i första hand din hälsocentral. På ÅHS finns en psykologmottagning och en psykiatrisk klinik där du kan få hjälp. Du behöver vanligtvis en remiss av en läkare för att få komma dit.

Om du har svåra besvär kan du ringa till psykiatriska kliniken för vägledning.

Vid akut psykisk ohälsa ring 112 eller åk till akutmottagningen på sjukhuset.

Ätstörningar

En ätstörning är en sjukdom som kan ta sig i uttryck genom:

  • självsvält (anorexi)
  • hetsätning (bulimi), med kompensationsbeteende som till exempel kräkningar eller extremt motionerande.

Detta kommer i samband med:

  • en överdriven fixering vid kropp och vikt och ätande
  • en tydlig ambition att hålla igen på mat och gå ner i vikt

Att lida av en ätstörning kan vara livsfarligt. På Åland finns TREAT, en mottagning som kan hjälpa dig att bli frisk från din ätstörning. Du kan själv kontakta TREAT för att få hjälp.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 16:12