Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Sjukvård – ny! > Vård i hemmet

Vård i hemmet

Klicka här för att gå till undermenyn

Att vårdas i hemmet har många fördelar. Du får fortsätta bo i en trygg och känd miljö och bo i ditt eget hem så länge som möjligt.

ÅHS erbjuder hemsjukvård för dig som är kroniskt sjuk eller behöver tillfällig medicinsk hjälp.

Behandlande läkare bedömer behovet av hemsjukvård. Om det finns behov av vård i hemmet görs en vårdplan som är anpassad till just dina behov.

Hemsjukvård kan innebära att du får hjälp med till exempel

  • medicinering
  • omläggning av sår
  • injektioner
  • vård i livets slutskede
  • avlastning för anhöriga
  • annan typ av medicinsk vård

Behöver du hjälp med omvårdnad eller om anhöriga behöver avlastning erbjuder varje kommun på Åland hemtjänst/hemvård. Kontakta din kommun för mera information.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:58