Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Sjukvård – ny! > Viktig information

Viktig information

Klicka här för att gå till undermenyn

Viktigt att beakta då du söker vård

  • Ta med giltigt identitetsbevis
  • Kom i tid. Om du är sen förlorar du din bokade tid och måste betala en avgift för uteblivet besök.
  • Väntetiderna kan vara långa då du söker akut vård
  • Avboka din tid vid förhinder för att undvika avgift för uteblivet besök

Kallelse: Kallelse är en inbjudan/uppmaning att komma till en mottagning för att t.ex. träffa en läkare eller göra en undersökning vid ett visst datum och klockslag

Remiss: en hänvisning av ett ärende till en specialist

Tolkning

Du rätt till tolkning vid besök hos läkare eller sjukskötare på ÅHS. Vid behov får du telefontolk på ditt språk. Meddela inför besöket om du vill ha tolk.

Patientens rättigheter

Läs mer om dina rättigheter som patient på Infopankkis webbplats

Avgifter

Du hittar information om den offentliga vårdens patientavgifter på ÅHS webbplats, www.ahs.ax, se ”Patientavgifter”.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 16:09