Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Sjukvård

Sjukvård

This section is available in multiple languages:
Klicka här för att gå till undermenyn

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland. Ålands enda sjukhus ligger i norra Mariehamn och i det flesta kommuner finns sjukvårdsmottagningar. Vid ett besök hos läkare eller sjukskötare uppbärs en avgift. Blir du sjuk ska du i första hand ringa till en hälsocentral eller hälso- och sjukvårdsmottagning.
www.ahs.ax tel +358 18 5355

Hälsocentraler med läkarmottagningar finns i
Mariehamn – Ålands centralsjukhus, tel. +358 18 538 500
Godby (Finströms kommun) – Godby centrum, tel. +358 18 535 819

Hälso- och sjukvårdsmottagningar finns i de flesta kommuner och har hand om mödra- och barnhälsovården samt viss sjukvård.

Ambulans

Ring 112 när det handlar om allvarliga olycksfall eller svåra sjukdomsfall, du når då Alarmcentralen som gör en bedömning av situationen och skickar ut en lämplig sjukvårdstransport eller kopplar dig vidare. Om du är sjuk eller har skadat dig och hälsocentral eller hälso- och sjukvårdsmottagning inte är öppen kan du kontakta akuten vid ÅHS. Akuten är öppen dygnet runt och finns vid sjukhuset i Mariehamn.

Psykiatri/psykolog

Till psykiatrin kommer du oftast med remiss, en begäran från en läkare till en annan. Du kan också själv ta kontakt via ÅHS växel +358 18 5355 och boka tid för behandling eller stödsamtal.
Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP)
Vuxenpsykiatriska mottagningen (vuxna över 20 år)

Folkhälsan på Åland har familjerådgivning dit man kan vända sig med frågor kring barnuppfostran, par- och familjerelationer.
Folkhälsan finns på Styrmansgatan 10 i Mariehamn (ingång från gården).

Tandvård

Det finns både offentlig och privat tandvård. Den offentliga tandvården kan nyttjas av barn och ungdom upp till det år man fyller 28 år. Mer information kan du läsa på www.ahs.ax
Andra personer är hänvisade till den privata tandvården. Det finns ett antal tandläkare listade i telefonkatalogens gula sidor eller på internet, t.ex. på www.gulasidorna.ax och www.aland.com.

Fästingburen encefalit/TBE

På Åland finns mycket fästingar och det finns risk för att smittas av fästingburen encefalit (tick-borne encephalitis, TBE). Man kan vaccinera sig mot denna sjukdom och alla personer som har registrerat sig som bosatta på Åland har rätt till tre avgiftsfria vaccindoser. Efter dessa tre doser måste man bekosta sitt vaccin själv. Kontakta ÅHS för mer information.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:58