Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Socialt skydd/Socialförsäkring

Socialt skydd/Socialförsäkring

This section is available in multiple languages:
Klicka här för att gå till undermenyn

Den myndighet som har hand om den sociala grundtryggheten på Åland heter Folkpensionsanstalten (FPA).

När du har flyttat till Åland för att stanna en längre tid (över 90 dagar) behöver du ansöka om social trygghet, det vill säga att du tillhör socialförsäkringen i Finland och kan få rätt till olika sociala förmåner. Om du uppfyller kraven för att bli försäkrad får du ett sjukförsäkringskort, ett FPA-kort som fungerar som ett bevis på att du omfattas av den finländska sjukförsäkringen.

Mer information hittar du på FPAs hemsida och vid FPA kontoret på Nygatan 7A i Mariehamn.

Sidan uppdaterades senast 14.12.2017 kl 15:58