Aktuell sida: aland.ax > Flytta till Åland > Utbildning

Utbildning

This section is available in multiple languages:
Klicka här för att gå till undermenyn

På Åland är det läroplikt för alla barn. Vanligen inleds skolgången då barnet fyller 7 år.

Grundskola

Lågstadiet: klasserna 1-6 (ålder 7-12 år). Högstadiet: klasserna 7-9 (ålder 13-15 år). Barnet måste vara registrerat hos magistraten för att börja skolan. Det behövs inget FPA-kort. Det är kommunerna som ansvarar för grundskoleverksamheten. Kontakta din hemkommun för mer information.

Efter grundskolan

Efter grundskolan finns det många möjligheter att få en grundläggande yrkesutbildning eller allmänbildande gymnasieutbildning. För mer information besök Ålands gymnasium.

Högskolan på Åland

För dig med gymnasial utbildning som grund finns utbildningsprogram och kursverksamhet vid Högskolan på Åland.

Fri bildning och kursverksamhet

Fri allmänbildande utbildning och meningsfull sysselsättning på fritiden erbjuds vid Medis (Medborgarinstitutet i Mariehamn), Ålands Bildningsförbund och ABF Åland. Vid Ålands Folkhögskola ges unga och vuxna möjlighet till fria allmänbildande studier bl.a. inom områdena hantverk och skapande, musik, idrott och media.

Se även

Skola
Sidan uppdaterades senast 29.08.2017 kl 11:19