Current page: aland.ax > Pārcelšanās uz Ālandu salām > Izglītība

Izglītība

This section is available in multiple languages:
Click here to go to the sub menu

Pamatizglītība Ālandu salās ir obligāta un bez maksas. Bērni sāk skolas gaitas 7 gadu vecumā.

Pamatizglītība

Sākumskola: 1. – 6. klase (7 – 12 gadi). Pamatskola: 7. – 9. klase (13 – 15 gadi). Lai bērni varētu iet skolā, viņi jāreģistrē vietējā reģistrācijas birojā (“magistraten”). FPA veselības apdrošināšanas karte nav nepieciešama. Par pamatizglītības nodrošināšanu atbild pašvaldības. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pašvaldību.

Vidējā izglītība (vispārējā un profesionālā)

Pēc pamatskolas vairums skolēnu turpina mācības vidusskolā vai arodskolā. Vidējo izglītību nodrošina Ālandu salu ģimnāzija.

Ālandu salu Lietišķo zinātņu universitāte

Ja jums jau ir vidusskolas izglītība, varat izvēlēties mācību programmas vai kursus Ālandu salu Lietišķo zinātņu universitātē.

Citi kursi un vakara maiņu izglītība

Ālandu salās ir gan praktisku, gan teorētisku kursu, vakara kursu vai apmācību plašas iespējas. Galvenie šo pakalpojumu nodrošinātāji ir Medis (Medborgarinstitutet Mariehamnā), Ålands Bildningsförbund un ABF Åland. Ålands Folkhögskola (Ālandu salu Tautas augstskolā) jaunieši un pieaugušie var apgūt dažādus rokdarbus, mūziku, sportu un medijus.

Skatiet arī

The page was last updated on 19.07.2013 at 02:14 PM