Current page: aland.ax > Pārcelšanās uz Ālandu salām > Pārbaudes punktu saraksts

Pārbaudes punktu saraksts

This section is available in multiple languages:
Click here to go to the sub menu

Pirms pārcelšanās ir svarīgi savas mītnes zemē noskaidrot, kādi ir likumi un noteikumi saistībā ar nodokļiem, pensiju, sociālo apdrošināšanu u. c.

The page was last updated on 28.06.2013 at 07:23 PM