Current page: aland.ax > Pārcelšanās uz Ālandu salām > Svarīgākie fakti par Ālandu salām

Svarīgākie fakti par Ālandu salām

This section is available in multiple languages:
Click here to go to the sub menu

Ālandu salas ir demilitarizēts zviedriski runājošs Somijas reģions ar autonomu valdību, ko nodrošina starptautiskas garantijas. Ālandu parlaments pieņem likumus jomās, kas saistītas ar reģiona iekšlietām. Ālandu valdību ieceļ parlaments, un tā vada autonomā apgabala darbību. Parlamenta vēlēšanas notiek ik pēc četriem gadiem. Lai balsotu un kandidētu vietējās parlamenta vēlēšanās, vispirms jums jāiegūst pastāvīgās uzturēšanās atļauja. Tā nav nepieciešama, lai balsotu pašvaldību vēlēšanās, kas arī notiek ik pēc četriem gadiem.

Ālandu salās jūs vienmēr esat ūdens un dabas tuvumā, un vietējie iedzīvotāji to vērtē augstu. Pateicoties tā dēvētajām “allemansrätt” (sabiedriskajām tiesībām piekļūt privāti piederošai zemei), ikviens cilvēks var baudīt pastaigas dabā. Tomēr ir daži noteikumi, ar kuriem jums jāiepazīstas, pirms doties atpūsties pie dabas krūts. Medībām un makšķerēšanai nepieciešama atļauja/licence.

Ālandu salās ir mutuļojoša sabiedriskā dzīve, un vietējie iedzīvotāji iesaistās kādā no daudzajām biedrībām un apvienībām, kā arī visdažādākajās sporta vai kultūras aktivitātēs. Ālandu salu ekonomiku un dzīvesveidu jau ilgu laiku nosaka lauksaimniecība, zvejniecība, kuģniecība un tūrisms. Salās ir daudz mazo uzņēmēju un pašnodarbināto personu. Lai uzzinātu vairāk, klikšķiniet šeit.

The page was last updated on 28.06.2013 at 07:22 PM