Current page: aland.ax > Pārcelšanās uz Ālandu salām > Tiesības un pienākumi

Tiesības un pienākumi

This section is available in multiple languages:
Click here to go to the sub menu

Tiesiskās attiecības ārvalstu pilsoņiem Somijā nosaka Likums par ārvalstniekiem (utlänningslagen).

Uz visiem ārvalstu pilsoņiem, kuri pārceļas uz Ālandu salām un kuriem ir uzturēšanās tiesības vai atļauja, attiecas Ālandu salu Integrācijas veicināšanas likums. Zviedru valodā: landskapslagen om främjande av integration.

The page was last updated on 28.06.2013 at 07:24 PM