Translate this page

Tre resenärer utanför Alandica

Företagsliv på Åland

Företagarna på Åland

Företagarna på Åland arbetar för att främja förutsättningarna för en lönsam verksamhet i de åländska småföretagen genom rådgivning och fakta. 
Föreningen strävar också till att trygga tillgången på nödvändig information och utbildning på svenska, bl a genom nyhetsbrev och att arrangera förmånliga kurser. Dessutom verkar ÅFF för att öka samarbetet mellan medlemsföretagen, bygga nya nätverk och uppmuntra till entreprenörskap genom information och rådgivning kring starta eget. 

Företagarna på Åland.

Visit Åland

Visit Åland är Ålands officiella turistorganisation med ca 250 medlemmar från branschnäringen på Åland.

  • Enligt föreningens stadgar är Visit Ålands huvuduppgifter följande:
  • marknadsföra och profilera destinationen Åland
  • initiera nya projekt och samarbeten inom turismbranschen och därigenom stimulera medlemsföretagen till produktutveckling och  kvalitetshöjning
  • belysa turismnäringens betydelse och samhällsekonomiska effekt för Åland
  • upprätthålla turistinformation

Målsättningen med föreningens verksamhet skall inte vara att erhålla ekonomisk nytta.  

Visit Åland

Ålands näringsliv

Ålands Näringsliv är Ålands största företagarorganisation som företräder drygt 90 procent av Ålands privata arbetsplatser.
Föreningens huvudsyfte är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag på Åland. Därigenom uppfyller vi vårt långsiktiga mål: Ett Åland som mätt i BNP hör till de mest framgångsrika regionerna i Norden.

Ålands näringsliv

Starta eget

På dessa sidor får du grundläggande information om att bli egen företagare. Du kan se vad som krävs av företagaren som person, hur man förbereder och grundar ett företag.

Starta eget

 

Publicerad 27.11.2019Uppdaterad 14.8.2023